تولید و صادر کننده انواع کمد بایگانی ثابت ، کمد بایگانی ریلی برقی و الکترونیک نیمه هوشمند و کاملا هوشمند ، کمد فلزی ، کمد متحرک ، کمد کتابخانه ثابت و ریلی