شرکت میهن صنعت سال ها سابقه حرفه ای در زمینه قفسه بایگانی را دارا می باشد ،درطول این زمان شرکت میهن صنعت افتخار دارد که همکاری خوبی را با سازمان ها، ارگان ها، نهاد ها و بیمارستان ها داشته باشد و…