عرضه انواع قطعات و ملزومات اداری از جمله غشگیر ، فایل باکس ، زونکن ، کتابیار ، پوشه ، نگهداره پوشه ، مقسم ، نگهدارنده کتاب ، کلاسور ، کارتابل