قفسه های مدل پایه از گالوانیزه  محکم و با قطر زخیم ساخته شده و قابلیت مونتاژ دارد.